PALMA a cop d'ull

Un portal per a opinar

Ahir dos companys es varen casar

mrosamarques | 27 Maig, 2006 20:33

El que havia de ser un casament discret, va acabar amb tot l’Ajuntament, o quasi tot, devora seu.La simpatia de tots dos no passa desapercebuda a ningú i per això i per moltes altres virtuts que tenen, s’han guanyat l’estima de tothom.

ENHORABONA RAMON I MARIA !!

Cal que millorin les piscines municipals

mrosamarques | 25 Maig, 2006 11:22

La Conselleria de Salut posant multes l’any 2001 o, l’OCU (Organització de consumidors i usuaris) denunciant el problema, han fet palès que les piscines municipals de Palma presenten alguns problemes respecte de la qualitat de l’aigua. Fins i tot el propi Laboratori Municipal fa anys que amb les seves analítiques reclamava  es donés solució.

 

Exceptuant la de s’Estel tan la de Son Hugo com les de Son Moix i Germans Escales, incompleixen la normativa de mantenir per sota del 0’40% la quantitat de clor residual combinat. No suposa un perill greu per a la salut però, si pot produir l’aparició de malalties.

 

Des de que l’any 2000 vaig presentar la primera proposta al Ple de l’Ajuntament de Palma per tal que es resolgués aquesta qüestió, no ha estat fins al Ple d’avui que m’ha estat aprovada la proposta que he tornat a dur, havent aconseguit algunes altres coses més.

 

El text complert dels acords aprovats, són:

 

1.      El Ple de l’Ajuntament de Palma acorda continuar realitzant les inversions necessàries a les instal·lacions de les piscines municipals de Son Moix, Son Hugo i Germans Escales, per tal que totes compleixen amb la normativa vigent i puguin manternir per sota del 0’40% la quantitat de clor residual combinat.

2.      El Ple de l’Ajuntament de Palma acorda que l’IME conjuntamen amb el Laboratori Municipal reorganitzaran els procediments de les anàlisis de l’aigua de les piscines municipals, per tal d’obtenir els resultats en el menor temps possible des de la presa de les mostres.

3.      El Ple de l’Ajuntament de Palma acorda que l’IME en totes les piscines municipals, farà públics els resultats de les anàlisis en un panell informatiu a cada una de les piscines.

 

AVUI HE COMENÇAT BE EL DIA...

 ja veurem que passa amb les altres propostes que encara s’han de debatre

 

Avui el Ple de l'Ajuntament de Palma ha quedat ple, ple, ple.....

mrosamarques | 25 Maig, 2006 09:58

.....durant molts minuts, el Saló de Plens ha quedat ple per la presència de veïnats del carrer Antoni Pons que una averia d’EMAYA els va fer fora de ca seva.

 

Varies famílies, porten sis mesos fora de ca seva i és comprensible que estiguin indignades i impacients per tornar a fer una vida normal.

 

Demanen més eficàcia per part de l’Ajuntament i menys pèrdues de temps però, alhora, també més seguretat

 

De veres que comprenem les seves preocupacions.

 

Hi haurà participació ciutadana de veres a l'Ajuntament de Palma?.....

mrosamarques | 25 Maig, 2006 09:08

.....jo em permet dubtar-ho, doncs la participació en mans de l’equip de govern no és cap garantia si és el PP el que l’ha d’impulsar.

Ahir horabaixa quedaran constituïts els Consells Territorials dels cinc Districtes de Palma: Nord, Llevant, Ponent, Centre i Platja de Palma, en compliment de la Llei de Grans Ciutats, en vigor des de l’1 de gener de 2004.

Els Consells Territorials són un òrgan de participació, consulta, informació i proposta sobre l’actuació municipal, que permet la participació dels veïns i les seves associacions, així com de les entitats ciutadanes del Districte en la gestió dels assumptes municipals.

Esper equivocar-me i que els Consells Territorials no es converteixin amb una eina més de màrqueting del PP, en lloc d’una eina per poder escoltar i atendre les peticions i les inquietuds de la ciutadania, per a millorar els seus barris i dotar-los dels serveis i equipaments necessaris per millorar també la seva qualitat de vida.

I tot això ho dic perquè els extingits Consells d’Àrea, varen ser totalment inoperants, demostrant que el PP no creu amb la participació ciutadana.

Per la part que mos toca, farem el possible per a que els Consell Territorials siguin vertaders òrgans de participació.   

 

 

 

 

 

 

L'Ajuntament de Palma hauria de fer menys màrqueting i més reciclatge

mrosamarques | 23 Maig, 2006 10:41

Ahir amb motiu del dia de la patrona dels funcionaris, l'Ajuntament de Palma va regalar a cada funcionari un tassó de plàstic reciclable i reutilitzable.

La iniciativa està bé però, només és una gota d'aigua del que hauria de fer per fomentar el reciclatge entre la ciutadania.

És més una operació de màrqueting per a convèncer - a qui s'ho vulgui creure -, que fan moltes actuacions per a millorar els pèssims ratis de recollida selectiva que, són de llarg, els pitjors de tota l'illa de Mallorca.

No s'està portant al carrer campanyes i activitats que permetin introduir la cultura del reciclatge entre els ciutadans i ciutadanes de Palma, per tal de que coneguin la necessitat de separar els residus i la importància de reutilitzar.

Per a mostra, ni el propi Ajuntament fa correctament la separació dels seus residus. Vegeu la demana que vaig formular el mes passat i que encara no m’ha estat contestada.

....Al Ple del mes de juny demanaré més actuacions efectives i menys iniciatives per cobrir l’expedient....!!!

Ah!! I que posin també més contenidors.

N’Agustina Ferrando em comenta la indefensió dels ciutadans davant l’Administració

mrosamarques | 05 Maig, 2006 12:03

Et vull agrair el comentari al meu article de dia 28 d’abril "Recollida separada de fems orgànics".

En tenir coneixement del que t’ha ocorregut en relació a la taxa d’incineració, vull dir-te que crec convenient traslladar el teu cas al Regidor de l’Àrea d’Hisenda de l’Ajuntament de Palma, perquè se’t doni una explicació i/o solució a la teva situació.

Quan jo en tingui coneixement, t’ho traslladaré d’immediat.

 

 

PALMA envoltada d’abocadors incontrolats

mrosamarques | 05 Maig, 2006 11:21

L’aparició d’abocadors incontrolats al municipi de Palma no té aturador. La setmana passada varem denunciar l’existència d’un abocador a Establiments a prop del Laboratori d’EMAYA i avui n’he denunciat un altre a Son Rossinyol.

El de Son Rossinyol està ubicat precisament en una zona a on l’Ajuntament de Palma té instal·lat un cartell que diu textualment “Prohibit abocar enderrocs i qualsevol tipus de residus”.


   


Dona la sensació que l’Ajuntament consent aquest tipus de practiques, doncs no és capaç de fer respectar les seves indicacions, ni controlar adequadament la zona que pretén protegir. En aquest sentit, la constant aparició d’abocadors il·legals demostra que l’Ajuntament no s’ocupa suficientment d’aquest problema i que les seves actuacions, no són prou eficaces i contundents per evitar les conductes incíviques d’uns pocs ciutadans.

Estem davant d’un problema d’importants conseqüències pel medi ambient i una agressió a la qualitat de vida dels ciutadans.

Al Ple del mes de maig reclamaré que l’Ajuntament es posi a fer feina de forma més eficient i eficaç per eradicar els abocadors incontrolats que reiteradament apareixen a la nostra ciutat, demanant que en determini les responsabilitats i procedeixi desprès, per via ordinària o de forma subsidiària, a la neteja urgent d’aquest espai per tal d’eliminar l’abocador de Son Rossinyol i tots els existents en el terme municipal de Palma.

Ja vos contaré si han rebutjat o no la meva proposició.

Miquel Angel Bloquejat

mrosamarques | 02 Maig, 2006 10:03

Miquel em sap molt de greu però, et puc assegurar que no vaig bloquejar intencionadament la teva IP. No sé el que va passar. Aquest matí he tingut de demanar ajuda per poder desbloquejar-te, fitxat tu, si sé manejar jo totes les possibilitats del meu bloc. T'agrairé em diguis si ja està resolt, per a la meva tranquilitat. Gràcies i disculpa les molesties.

ENGUILLEM em comenta la manca d’espai a casa per poder separar les deixalles...

mrosamarques | 28 Abril, 2006 11:56

Estic d’acord amb tu. És un problema. No tothom té espai a ca seva per tenir tants poals. Tu has trobat un poal amb tres compartiments però, no és just que costi 190€. Les administracions haurien d’intervenir amb això i repartir poals i bosses adequats per a les distintes separacions de residus que hem de fer. També hauria d’esser obligatori que a totes les noves edificacions que es construeixen, com ja ho estan fent algunes constructores, al mobiliari de la cuina s’incorporés una zona per a la recollida dels fems que, no sol a ser inferior a tres espais. Les deixalles es llencen per uns forats amb tapes, dels que pengen unes bosses sota el taulell de la cuina. El PP ha votat en contra d’ampliar el nombre de punts de recollida selectiva, perquè diuen que ja ni ha una i la consideren suficient. Pel que fa a la creació d’una “Targeta de l’usuari” i premiar als ciutadans amb la reducció de la taxa d’incineració, d’acord al nombre d’usos que en facin de les deixalleries o punts de recollida, han dit que això es molt complicat. I jo em deman, com és que d’altres municipis ho fan?....les dificultats deuen esser per a tots igual?...és vera o no?

Recollida separada de fems orgànics (Resposta a en Miquel Angel)

mrosamarques | 28 Abril, 2006 11:07

En Miquel Àngel em demana si EMAYA recull per separat els fems orgànics mitjançant el sistema de recollida pneumàtica. Les bústies instal•lades poden recollir fems orgànics i inorgànics. El fulletó editat per EMAYA, diu textualment que a les bústies de fems orgànics, es poden dipositar: restes de menjar, branques, flors seques i productes biodegradables en general. I, a les bústies de fems inorgànics: paper d’alumini, cendres i burilles, restes de ceràmica i pedaços bruts. El que jo pens, és que el GOB denúncia que amb aquest sistema no es puguin separar les restes de menjar, dels altres residus. Això tampoc es pot fer amb els contenidors verds distribuïts per Ciutat. Jo sé de molts municipis de la península que ja fan aquesta separació però, no puc assegurar si qualque municipi de Mallorca també ho fa.

L’Ajuntament de Palma hauria d'aplicar bonificacions a la taxa d'incineració

mrosamarques | 27 Abril, 2006 11:10

Al Ple d’avui de l’Ajuntament de Palma he dut una proposta demanant que s’apliqui una reducció de la taxa de tractament de residus a tots aquells ciutadans que col•laboren en la separació i el reciclatge de residus i deixalles. Per dur-ho a la pràctica, es tracta de crear la “Targeta de l’usuari”. La distribució d’aquesta targeta permetria identificar i controlar el nombre d’usos, no el volum i/o els residus concrets aportats. I, en funció del nombre d’usos que els ciutadans fessin del serveis de recollida selectiva es podria beneficiar d’una bonificació fins a un màxim de l’11% i 12 usos anuals. Com que Palma, a dia d’avui, només compta amb un Centre de Recollida Selectiva, ubicat al Polígon de Son Castelló i un camió especial anomenat “Arco Iris”, servei que coneixen pocs ciutadans, he proposat també l’ampliació del nombre de punts de recollida selectiva, per tal de que es posin en servei deixalleries mòbils, mitjançant camions habilitats a la recollida de residus específics com: radiografies, pintures, sabates, bateries, dissolvents, tòners, etcètera, per apropar el reciclatge a la ciutadania. Crec que és important fomentar la col•laboració i participació de la ciutadania en la separació de fems i premiar les bones pràctiques pot ser una bona manera de fer-ho. Llàstima que l’equip de govern del PP no ho vegi igual, perquè ha votat en contra.

L'Ajuntament de Palma no dona exemple

mrosamarques | 20 Abril, 2006 16:43

Dic això, perquè actualment els residus de paper que genera l’Ajuntament, no es dipositen als contenidors de paper (color blau), és llencen a les bústies de recollida pneumàtica, que serveix només per als residus orgànics, resultant inútil per tant, la separació feta prèviament. Llavors, em pregunto, si l’Ajuntament s’ha autoimposat una sanció de les previstes a l’Ordenança Municipal de neteja, deixalles i residus sòlids urbans. No seria just, ni políticament correcte, que es sancioni a un ciutadà per no complir amb les ordenances i a l’Ajuntament no. Per altra banda, com pensa l’Ajuntament aconseguir la col•laboració de la ciutadania, si la pròpia administració municipal és la primera en no complir la seva normativa. Al Ple de la propera setmana, formulo una pregunta al equip de govern, demanant explicacions i els motius d’aquesta situació i, sol•licito alhora, quines actuacions pensa dur a terme per a solucionar aquesta qüestió el més aviat possible.

LA INEFICÀCIA DE L’AJUNTAMENT

mrosamarques | 19 Abril, 2006 19:46

És un fet que succeeix en massa freqüència. Els Decrets de tancament d’una activitat il•legal, s’eternitzen o no es compleixen. Què passa doncs? És que no es controlen, o només es fan per cobrir l’expedient? o sigui, donar tràmit a les denuncies, sense que al darrera hi hagi voluntat política d’aplicar amb rigor i equitat la normativa municipal. Des del 2 de març de 2005 l’Ajuntament ha estat incapaç d’aconseguir el tancament de la deixalleria de Son Anglada que, per aquesta incapacitat s’ha convertit en un abocador incontrolat de residus sanitaris, causant problemes d’insalubritat per a la ciutadania. Aquest abocador il•legal malauradament no és l’únic que hi ha a Palma i malgrat hem denunciat la seva existència i proposat el inici d’actuacions per part de l’Ajuntament aquest, no ha aconseguit eliminar-los definitivament. Al proper Ple demanarem explicacions a l’Ajuntament, a fi de conèixer de forma detallada i cronològica les actuacions i tràmits realitzats damunt l’abocador il•legal de Son Anglada, davant la més que evident ineficàcia de l’Ajuntament.

PALMA VA BÉ !! Vos sona aquesta dita?

mrosamarques | 30 Març, 2006 15:29

Avui hi ha hagut Ple a l’Ajuntament de Palma. L’equip de govern ha votat en contra de tres propostes que vaig presentar. Els arguments que ens han donat per no aprovar-les, han estat els de sempre....que ja ho estan fent; que ja ho tenen planificat; però, la realitat és que rés de rés. En una d’elles, demanava que realitzessin un diagnòstic de les infraestructures viaries per localitzar tots i cada un dels punts on es formen bassiots quan plou i detectar a on hi manquen embornals o si hi han irregularitats en el asfaltat i manca de pendent del paviment que faciliti l’escorrentia de l’aigua de pluja. Si s’aprovava aquest punt, demanaven s’elaborés un Pla de Millora de les infraestructures viàries, planificant les actuacions a posar en marxa a la major brevetat i amb caràcter plurianual. Paciència doncs tot seguirà igual. Jo malgrat tot seguiré insistint.

L'honor i la responsabilitat de ser regidora de Palma

mrosamarques | 30 Març, 2006 11:09

Vull agrair els comentaris i la lectura que en feu del meu bloc a tots els qui hi entrau.La meva intenció ha estat i continua essent, compartir aquelles qüestions que crec poden millorar la qualitat de vida de tots els ciutadans de Palma, per conèixer les vostres opinions. Coincidesc amb el comentari de "laseuplenadous" però vull dir-li que, com em conec un poc, el que sí estic segura d'esser, és una persona que estima Palma, que vol el millor per aquesta ciutat i que, des de l'Ajuntament faré el màxim, per aconseguir-ho, malgrat la utilització sistemàtica que en fa el PP de la seva majoria, encara que votin en contra d'iniciatives a favor dels drets i interessos de la ciutadania.
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb