PALMA a cop d'ull

Un portal per a opinar

A quina hora es pot deixar la bossa de fems al contenidor?

mrosamarques | 31 Juliol, 2006 10:39

Esper que la majoria de ciutadans ho sàpiguen molt millor que EMAYA. Veieu sinó aquestes dues fotos.


He demanat perquè els ciutadans dels barris de l’Eixample o Pere Garau, els hi han retallat els seus drets una hora. Perquè com sabeu l'Ordenança diu que és a partir de les 19 hores fins a les 23 hores.

Hem varen dir que havia estat un error. Si una cosa tan senzilla com editar unes etiquetes correctament no es fa bé, no ens ha d’estranyar que Palma sigui una ciutat bruta, o paguem l’aigua per damunt del seu cost. Coses de la mala gestió que fa EMAYA.

Desprès diuen que la ciutadania no col·labora però com pot fer-ho, si no l’informen, i quan ho fan, ho fan malament.  


Farmàcia robotitzada

mrosamarques | 20 Juliol, 2006 12:24

Sa tecnologia fa tants avanços que jo ja estic disposta a no sorprendrem de rés. Ahir necessitava dues coses i vaig entrar a una farmàcia que està robotitzada. Vos explic.

La farmàcia mes propera de ca meva s’ha traslladat a un nou local, uns 20 metres d’allà on era abans. Encara no hi havia entrat i la veritat és que està molt bé, és molt gran i té un espai per cada cosa, per exemple: un amb els productes per a infants, un altre per ortopèdia, un altre pels medicaments, i també un per productes per a la pell, etc.

Quan vaig mostrar les receptes, van entrar les dades a un ordinador i després d’uns segons, per uns forats que hi ha darrera de cada un dels taulells, van arribar els medicaments per l’acció eficient del robot complint les ordres rebudes. I no es va equivocar. Està bé això. A més, els taulells han deixat de ser la zona més important de la farmàcia.

Suposo que aquest tipus de tecnologia deu ser com l’A i la B de l’abecedari, però que voleu que vos digui, quan o veus quedes bocabadada.

A l’al·lota que em va atendre, li vaig preguntar si la instal·lació d’aquest robot havia suposat una reducció de personal a la farmàcia i em va contestar que no i que seguien i seguirien essent els mateixos.

Això sí, ara tenen més temps per atendre’t i acompanyar-te per assessorar-nos respecte d’allò que no sigui pròpiament un medicament, i la veritat és que la sensació de major atenció es perceptible.

         

Mai més un altre 18 de juliol de 1936

mrosamarques | 19 Juliol, 2006 14:59

Faig aquest post perquè consider necessari no oblidar i recuperar la memòria històrica del que va passar entre els anys 1936-1939 al nostre país, i ahir moltes persones de totes les edats, varem voler homenatjar a les víctimes que hi va haver a Mallorca durant la guerra civil, perquè mai més es torni a viure aquell horror.

Acompanyats pel historiador Gaspar Valero, es va fer un recorregut pels llocs que foren escenari dels fets ocorreguts el matí del dia 19 de juliol, com la comandància militar al carrer Palau Reial; l’Ajuntament on a la porta esquerra es pot veure un forat de bala, a causa del tiroteig entre falangistes i militars regulars; la seu d’Esquerra Republicana damunt el Bar Bosch; la seu de Govern Civil a Can Brondo al carrer Unió i el Gran Hotel residencia dels aviadors italians, o la Rambla punt on es veien passar camions plens de persones que duien a afusellar.

El itinerari va acabar a la Plaça Espanya davant el cinema Augusta, conegut com Can Mir que els nacionals varen fer servir de presó.

El moment mes emotiu va ser quan tothom va enganxar a la Creu davant l’Almudaina, més de mil adhesius amb els noms dels mallorquins desapareguts.

Resposta a N’Agustina Ferrando sobre la taxa d'incineració

mrosamarques | 06 Juliol, 2006 11:29

Per fi la Regidoria d’Hisenda de l’Ajuntament de Palma ha donat resposta a un problema que els hi vaig traslladar i que N’Agustina Ferrando havia comentat al meu bloc sobre la taxa d’incineració.

La resposta que m’han donat es fonamenta amb el que estipula la Llei d’Hisendes Locals i concretament a l’apartat que regula les taxes. L’article 23 descriu qui són els subjectes passius de les taxes i diu textualment:

.....”1. Son subjectes passius de les taxes, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques així com les entitats a que es refereix l’article 35.4RCL 2003/2945 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributaria:

a)    Que gaudeixin, utilitzin o aprofitin especialment el domini públic local en benefici particular, conforme a algun dels supòsits previstos a l’article 20.3RCL 2004/602 d’aquesta Llei.

b)    Que sol·licitin o resultin beneficiades o afectades pels serveis o activitats locals que prestin o realitzin les entitats locals, conforme a algun dels supòsits previstos a l’article 20.4 d’aquesta Llei.

2. Tindran la condició de substituts del contribuent:

a)    En les taxes establertes per raó de serveis o activitats que beneficiïn o afectin als ocupants d’habitatges o locals, els propietaris d’aquests immobles, podran repercutir, en el seu cas, les quotes sobre els respectius beneficiaris.”.....

A més, em varen dir que si volia podia posar-se en contacte amb l’Àrea d’Hisenda de l’Ajuntament que li donarien totes les explicacions que trobés necessàries, al no poder fer-ho ells per no tenir un telèfon o dada per posar-se en contacte amb vostè.

La redacció de l’article és des de fa uns cinc anys i per això EMAYA els ha reclamat al propietari, en aquest cas n’Agustina, que li ha creat un problema al trobar-se amb llogaters que no li abonen la taxa d’incineració.

Malgrat tot, esper haver estat útil.  

 Manquen plaques de retolació als carrers de Palma i la democratització dels noms

mrosamarques | 06 Juliol, 2006 09:39

 

És una qüestió que els palmesans i palmesanes potser no apreciem suficientment però, les persones que ens visiten i no coneixen la ciutat segur que troben a faltar la informació necessària per orientar-se dins Palma.


Moltes vegades no es troben les plaques de retolació dels carrers perquè no n’hi han o s’han llevat.La reforma d’una façana, la construcció d’una nova edificació o l’existència d’un establiment a la planta baixa, és motiu de que a l’espai on hauria d’estar instal·lada una placa amb el nom del carrer, s’hi vegi un rètol publicitari o una marquesina.


 

Per altra banda, fa anys que l’Ajuntament hauria d’haver canviat el nom de la Plaça del Caudillo o el d’altres carrers per tal d’adaptar-los al nomenclàtor propi d’un Ajuntament democràtic però, ni el Sr. Fageda ni la Sra. Cirer han fet rés fins ara.

 

A més, com podeu veure, algunes plaques tenen errors com: CAPRER en lloc de CARRER.
         Com ho veis?
    
No s’hi val no complir el que es promet.....

mrosamarques | 03 Juliol, 2006 12:13

Perquè llavors és enganar i, més tard o més prest, esper que la ciutadania posi al seu lloc als qui menteixen i això podria passar al maig de l’any que ve. El divendres eren molts ciutadans i moltes ciudatanes que sortiren al carrer per dir:       

SI  al PARC DE SES VIES i asfalt NO

 

  

Un poc tard però també volia donar sa meva opinió

 

Més incoherències de l'Ajuntament de Palma

mrosamarques | 03 Juliol, 2006 11:43

Amb motiu de la patrona dels funcionaris, l’Ajuntament de Palma va distribuir entre tots ells un tassó de plàstic reciclable i reutilitzable, per promoure una major sensibilització entre els treballadors municipals i alhora, servir com un exemple de bones pràctiques ambientals com és, reutilitzar i reduir residus.

Aquesta iniciativa promoguda per l’equip coordinador de l’Agenda Local 21, la consider molt encertada sempre que no quedi només com una acció aïllada i destinada únicament a l’entorn de l’Ajuntament.

Per això, al darrer plenari vaig dur una proposta demanant que aquest objectiu és fes extensiu a tots els àmbits de la població i, a fi de despertar la consciència de la ciutadania envers la cultura del reciclatge i la reutilització, se li dones un projecció exterior, distribuint els tassons de plàstic reciclable i reutilitzable a tots els actes públics que organitzi l’Ajuntament de Palma.

Resultat: L’equip de govern del PP va votar en contra

 

 

 

Avui s’han aprovat les comptes anuals d’’EMAYA.......UN DESASTRE

mrosamarques | 29 Juny, 2006 11:27

El que mos faltava!! EMAYA a més de ser una empresa mal gestionada, ara es troba en una situació de desequilibri econòmic que, de no produir-se canvis importants en la gestió de l’empresa, pot posar en perill la seva estabilitat i continuïtat, amb més de mil treballadors al darrera.


En quan a la gestió, lamentar que EMAYA hagi xapat la ciutat en dos, la Palma neta i la Palma bruta. La neta la veureu als barris del centre i la bruta als barris de la perifèria. Un servei socialment discriminatori i que contribueix a desequilibrar encara més la ciutat


La xarxa de clavegueram és obsoleta, recordar les continues ruptures de les canonades i les conseqüències que va tenir per a moltes famílies del carrer Antoni Pons. Les inversions que es realitzen són insuficients per renovar tota la xarxa


En recollida selectiva, estem a la coa de tots els municipis de Mallorca, qualsevol municipi de Mallorca pot fer més reciclatge que nosaltres i, per si això no és prou important, a més, la mitja d’antiguitat de la flota de vehicles de recollida de fems és de més de 12/15 anys, així s’entenen fets com el de diumenge passat quan va bolcar la cabina d’un vehicle adquirit l’any 1991, posant en perill la seguretat dels treballadors, que per cert, varen haver de ser atesos per diverses contusions i rebre alguns punts de sutura.

 

Que he de dir del servei de l’aigua, encara estem pagant l’operació vaixell, tot i que el mes de març d’aquest any va quedar cancel·lat el préstec que durant deu anys pagava EMAYA. Vaig proposar que revisessin a la baixa la tarifa d’aigua per compensar la incidència que tenia el pagament del préstec. La resposta suposo que ja la sabeu abans de que vos ho digui, efectivament va ser NO.

 

ELS CIUTADANS PAGUEM LES CONSEQÜÈNCIES D’UNA MALA GESTIÓ

 

Aquesta és la darrera que vos cont avui, no vull angoixar-vos més a tots els que decidiu llegir-me. Els propers dies vos seguiré contant més coses que han passat al Ple d’avui dijous.

   

L’Ajuntament de Palma troba que fer campanyes de conscienciació ciutadana és tudar doblers

mrosamarques | 29 Juny, 2006 10:28

Els senyors del PP de l’Ajuntament de Palma no volen sentir xerrar de fer campanyes de labor pedagògica per tal de conscienciar a la ciutadania de qüestions com fomentar l’ús racional i l’estalvi d’energia a Ciutat. Avui al Ple han rebutjat una proposta que els socialistes els hi ho demanàvem.

 

Això sí, sempre que poden descarreguen damunt dels ciutadans i ciutadanes, els problemes d’alguns dels mals que Palma pateix però, no són capaços o no volen reconèixer que l’equip de govern és el primer que ha de millorar la seva gestió i que si volen la col·laboració de la població, han de fer campanyes amplies i continuades que arribin a tothom.

 

Només amb la corresponsabilitat i la participació, incloent tan als poders públics com als agents socials i econòmics i a la pròpia ciutadania, s’aconseguirà crear consciència social i fomentar un canvi d’hàbits i usos entre els palmesans i palmesanes.      

Una vegada més el Ple de l’Ajuntament de Palma ha quedat ple, ple, ple.......

mrosamarques | 29 Juny, 2006 09:54

Aquesta vegada han vingut el veïns que reclamen el Parc de Ses Vies en lloc d’una via de circulació ràpida que continuarà dividint els barris per damunt i per davall del carrer Jacint Verdaguer i han vingut a recolzar la proposta del Grup Socialista demanant que es perllongui el soterrament de les vies del tren fins a eliminar el perillós pas a nivell de Can Foradí i permeabilitzar els barris de Son Forteza Nord i Son Cladera.

 

DEMÀ DIVENDRES A LES 20 HORES TOTS A LA MANIFESTACIÓ PEL

 PARC DE SES VIES

 

També estan amb nosaltres el veïns de Secar de la Real, que porten molt temps lluitant per que no es faci a Son Espases el nou Hospital de referència, que depreda territori i no respecte el patrimoni del Monestir de Secar de la Real.

 

I han vingut també uns joves palmesans, reclamant el compromís del Regidor de l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament Sr.Durán de construir una pista de patinatge a la Plaça de Sa Feixina per poder practicar “skate” com a ells els hi agrada i que aquesta practica no sigui una molèstia per la ciutadania.

 

És lamentable i trist comprovar com la Sra. Cirer que hauria d’esser la Batlessa de tots no escolta i ignora les peticions de la ciutadania de Palma però, és d’admirar com aquests veïns no defalleixen i continuen lluitant per allò que suposa una major qualitat de vida per tots ells.

 

PER AIXÒ TENEN TOT EL SUPORT DELS SOCIALISTES DE PALMA

 

Avui arreu del mon se celebra el Dia del Medi Ambient

mrosamarques | 05 Juny, 2006 11:17

Les administracions tenen l’obligació de treballar de forma decidida en la preservació i conservació del Medi Ambient ja que és un patrimoni comú de la humanitat.

Per tan, l’Ajuntament de Palma ha de treballar per a millorar la qualitat mediambiental de Palma i conseqüentment el benestar dels seus ciutadans, avui i tots els dies de l’any.

Per això, crec convenient recordar algunes de les moltes actuacions que cal emprendre i impulsar com són:

 1. Crear espais verds urbans, creant alhora una xarxa verda.
 2. Exigir paràmetres mediambientals a les noves edificacions.
 3. Posar a l’abast de la ciutadania el patrimoni natural de Palma.
 4. Dur a terme un Pla d’Esponjaments per recuperar espais lliures per equipaments.
 5. Un Pla especial de protecció del sòl rústic.
 6. Un Pla de torrents per a integrar-los com espai d’oci ciutadà.
 7. Programes per a la disminució de la contaminació acústica, atmosfèrica i lumínica.
 8. Crear nous punts verds i mòbils de recollida selectiva.
 9. Promoure la instal·lació de comptadors individuals amb ajudes econòmiques.
 10. Posar en marxa plans de reutilització de l’aigua.
 11. Promoure accions de racionalització de l’estalvi d’aigua i energètic.

Per aconseguir aquests objectius serà necessària la implicació dels poders públics i els agents socials i econòmics però, també la de tots els ciutadans, amb qüestions d’important valor com: Reutilitzar, separar les deixalles o reduir els consums.

Posem-nos-hi tots ja !!!

A Palma hi ha contenidors de fems de primera i segona categoria

mrosamarques | 02 Juny, 2006 11:56

Els que fan nets quasi cada dia,I els que,.....cada quan diríeu que els fan nets?


Les platges de Ciutat Jardí i Can Pere Antoni s’han quedat sense guardó.....

mrosamarques | 01 Juny, 2006 11:56

És decebedor que un any més aquestes dues platges s’hagin quedat sense la bandera blava que atorga l’ADEAC (Associació d’Educació Ambiental i del Consumidor). La concessió aquest any de la de Cala Major és, en canvi, una bona noticia.   

La bandera blava de Ciutat Jardí, li va ser retirada l’any 2003 í, encara no s’ha tornat a recuperar. L’Ajuntament no ha fet prous esforços per a millorar aquesta platja del Coll d’en Rebassa, on la brutor de l’aigua de bany és un problema que difícilment es resoldrà mentre Emaya continuï abocant al Torrent Gros els excedents d’aigua sense depurar.

Per la seva banda, la platja de Can Pere Antoni tampoc ha estat guardonada per motius de neteja, seguretat i gestió municipal, malgrat ser una platja molt freqüentada pels ciutadans de Palma.

Els responsables municipals tenen l’obligació de destinar esforços i recursos no només a les zones turístiques, sinó a totes les platges urbanes de Palma.

 

 

 

 

Continuació del plenari....(2)

mrosamarques | 30 Maig, 2006 10:02

Una proposta demanant una zona verda al Coll d’en Rebassa, tampoc va tirar endavant. L’equip de govern va votar en contra.

Com passa a molts d’altres barris, al Coll hi manquen zones verdes. Malgrat el Pla General d’Ordenació Urbana de Palma preveu l’execució de 13 espais lliures, encara no se n’ha fet ni un.

L’Ajuntament té previst executar-ne un que està situat a un extrem del barri, al costat de la Central de GESA, a una zona amb poca densitat de població i que té Es Carnatge devora, en canvi, la zona coneguda com Ses Cases Noves a on s’hi ha edificat un nombre molt important d’habitatges i que ha suposat un gran creixement de població, no n’hi ha cap.

Un dels espais lliures pendents d’executar es troba precisament en aquest lloc i, ....sabeu com està?,....doncs és un aparcament de cotxes en superfície i un racó a on hi pots trobar cotxes abandonats. Qui hi ha posat la grava?...i, ningú de l’Ajuntament ho sap?


   


La justificació per rebutjar la proposta és que l’espai lliure no és de l’Ajuntament....ja, ja, ja. Fa anys que els habitatges es varen acabar de fer i encara no l’ha recepcionat l’Ajuntament?

Bé això és el que aquest Ajuntament es preocupa de les persones i el seu benestar.

Continuació del plenari....(1)

mrosamarques | 29 Maig, 2006 18:08

Com deia el mateix dia del Ple, vaig començar be el dia, perquè el PP va aprovar una proposta que presentava però, una altra, no va obtenir la seva aprovació. Els hi demanava el tancament de dos abocadors il·legals localitzats a Establiments i a Son Rossinyol.

 

El termini per a presentar propostes al Ple és aproximadament d'uns quinze dies anteriors a la celebració i, és clar, els senyors del PP, si van posar tot d’una al tenir-ne conèixement. No els hi agrada que els hi surti la “merda”, amb perdó, per tot arreu, conseqüència, el dia del plenari et diuen que ja ho estan fent i et rebutgen la proposta.

 

De totes formes el que compta, és que es posés fil a l’agulla per eliminar l’existència dels abocadors i això pareix que l’Ajuntament ja ho ha començat a fer. Ho seguiré de totes formes, doncs no me’n fio ni un pel d’aquests senyors.

 

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb