PALMA a cop d'ull

Un portal per a opinar

Que fa la batlessa Cirer amb les tarifes d’EMAYA?

mrosamarques | 30 Octubre, 2006 11:53

En els seus tres primers anys de mandat a l’Ajuntament de Palma, les ha augmentat cada any, ara bé, el darrer any com que és any electoral, es veu que no toca, amb l’IPC ja basta. Aqui podeu veure el detall.

En canvi, que ha passat amb la gestió dels serveis per part d’EMAYA?

  • La neteja de la ciutat no ha millorat, Palma segueix essent una ciutat bruta.
  • El servei de subministrament d’aigua es continua desenvolupant amb criteris de rendibilitat econòmica.
  • El servei de recollida està lluny de ser el que correspondria en relació a la població de 400.000 habitants que té ara mateix Palma.

El benefici de 7,2 milions d’euros previst al pressupost d’EMAYA pel 2007, un any més no serviran per afrontar les millores i els avanços que es necessita introduir en la neteja i la recollida sinó, per eixugar les pèrdues de la seva mala gestió.

A la Junta General de demà, no donarem suport a l’augment de les tarifes proposades als serveis de clavegueram i recollida, perquè la batlessa està aplicant una estructura tarifaria injusta i abusiva, basada en una gestió que no introdueix criteris d’eficiència, ni promou incentius per als qui facin un ús eficient dels recursos.

 

 

Un altre abocador incontrolat a Palma

mrosamarques | 26 Octubre, 2006 10:20

Una vegada més, he hagut de denunciar l’existència d’un abocador incontrolat a Palma, demanant l’actuació de l’Ajuntament de Palma per eliminar els abocadors que reiteradament apareixen a la nostra ciutat. Aquest abocador està ubicat al Polígon de Son Castelló, al costat del Torrent de na Bàrbara.

                   

L’aparició constant d’abocadors il·legals al terme municipal de Palma, em preocupa. Durant aquest any ja n’he denunciat sis i vos ho xerrava en aquest post, però, per la nul·la efectivitat de les actuacions que realitza actualment l’Ajuntament de Palma, mancades de mesures més contundents,  encara avui, és impossible veure solucionat aquest problema mediambiental. 

L’ordenança municipal de neteja, deixalles i residus sòlids urbans, no es compleix amb rigor, no s’apliquen les sancions que aquesta preveu en situacions com la denunciada, ni es posen en marxa de campanyes que promoguin la col·laboració de la ciutadania.

Aquesta és la proposta que presento al Ple d’avui, i ja veurem si el PP la vota a favor. Experiències passades fan que vos avanci que no serà així.   

 

Ha canviat l’Ajuntament de Palma el paviment de les voreres i places de Palma?

mrosamarques | 25 Octubre, 2006 12:59

No, no els ha canviat tot i que a la vista d’ aquestes fotos pareixi que ho ha fet. Corresponen al paviment d’una de les voreres del carrer Jaume III i de la Plaça Marquès del Palmer davant l’entrada a la Plaça Major i estan plens de xiclets aferrats. Paviments com aquests en podeu trobar a qualsevol lloc de Ciutat.

 

Hem direu? Una conseqüència del incivisme ciutadà. Sí, però, jo pens que l’Ajuntament de Palma o més ben dit EMAYA, no pot quedar-se de mans plegades, ni seguir per més temps sense fer qualque cosa.

El servei de neteja viària programat per EMAYA, no contempla la neteja i/o eliminació de xiclets de la via pública i tampoc està inclosa com un servei complementari, ni se fan campanyes fomentant la col·laboració ciutadana a mantenir neta Palma.

És evident que EMAYA no està adaptant el seu servei de neteja viària als problemes de brutor que van sorgint, en canvi d’altres ajuntaments de Mallorca i de la península ja han incorporat al servei de neteja l’eliminació de xiclets mitjançant maquinària específica.

Per això presento aquesta proposta al Ple de demà.  

 

 

EMAYA no selecciona els residus generats als Polígons....

mrosamarques | 24 Octubre, 2006 17:07

....i tot ho aboca al camió de fems

 

 

 

 

Com pot EMAYA barrejar tots els residus generats pels grans productors (fusta, plàstics, paper i cartró, pintura i d’altres) al dipositar-los al camió dels fems, i demanar per altra banda la col·laboració de la ciutadania perquè separin dels residus orgànics, el paper, el vidre i els envasos.

EMAYA no té regulat ni ordenat un servei de recollida dirigit als grans productors de residus (comerços, hoteleria, administracions públiques, bars i restaurants, oficines, i/o serveis com hospitals i escoles), ni la recollida generada per l’activitat econòmica als principals polígons del municipi (Polígon de Son Castelló, Can Valero, Son Rossinyol).

Per acabar amb aquest doi, he denunciat aquesta situació i presento una proposta al Ple del dijous, demanant la regulació i ordenació de la gestió dels residus generats pels grans productors.

No recollir correctament els residus i la manca de regulació de la gestió d’aquest servei, no fomenta precisament, la necessària conscienciació ciutadana de separació, reutilització i minimització dels residus.

 

 

 

 

L’Ajuntament tanca les portes a la ciutadania...

mrosamarques | 20 Octubre, 2006 23:14

     ...perquè no li interessa la seva opinió.

En el procés de desenvolupament de l’Agenda Local 21 de Palma, l’Ajuntament va presentar l’octubre de 2005, el document del prediagnòstic mediambiental de Palma, document que recull tota la informació en relació a la situació mediambiental de la ciutat. L’Agenda Local 21 de Palma, ha de permetre establir que totes les actuacions de l’Ajuntament es realitzin amb criteris de sostenibilitat i respecte al medi ambient.

Després d’aquest primer pas, i perquè la implantació de l’Agenda Local 21 de Palma tingui valor, és imprescindible posar a debat de la ciutadania, el document del prediagnòstic, per tal que pugui donar la seva opinió i aportar les seves idees o propostes entorn a mobilitat, renous, residus, neteja, platges, energia i tantes altres qüestions que ens afecten.  

Per poder estendre el debat, tal com estableix el Decret 123/2002 de 4 d’octubre de la Conselleria de Medi Ambient, s’ha de constituir el Fòrum de participació ciutadana i aquí, és on mos topam amb les portes tancades d’aquest Ajuntament, perquè no té intenció de fer-ho.

Fa un any que esperam la constitució d’aquest Fòrum, per això presentam al Ple de la setmana que ve aquesta proposta però, ahir en la reunió de la Comissió de Medi Ambient, la regidora responsable ens va informar que els mesos de juny, juliol i agost precisament, va engegar dues enquestes, que suposen 2.500 consultes i la possibilitat de participar a través de la pàgina web de l'Ajuntament que diu està rebent unes 50 visites diàries (6.000 fins ara), amb aquestes dades això suposa una participació del 2%, d’una població de 400.000 habitants. INSUFICIENT !!  


19 d’octubre: Dia mundial del càncer de mama

mrosamarques | 19 Octubre, 2006 15:20

 

La participació de les dones a la prevenció del càncer de mama consisteix a fer una vida saludable, acudir regularment als controls mèdics i practicar-te l’autoexploració.

Aquesta malaltia es pot curar en un 95% del casos si es detecta a temps.

DONES RECORDEU-HO !!!

 

 

Els abusos d’EMAYA a més de no mantenir neta Palma

mrosamarques | 18 Octubre, 2006 20:04

Comentava fa uns dies, en aquest post, l’obscurantisme que practica l’Ajuntament de Palma, idó EMAYA també segueix la mateixa política.    

Fa molt de temps que intento conèixer la política de personal d’aquesta empresa municipal i que expliquin els criteris que s’apliquen en la selecció de personal i tipus de contractació però, només he rebut evasives.

Ahir el Comitè d’empresa d’EMAYA, va presentar un conflicte col·lectiu davant el TAMIB per l’existència d’un 40% de contractes fraudulents que afecta a uns 350 treballadors contractats.

Els representants dels treballadors, es refereixen a contractes que estipulen un treball distint del que desprès realitza el treballador contractat i, avui, EMAYA ha dit que tot es fa d’acord amb el comitè d’empresa i amb l’Estatut dels treballadors. Què ha de dir?  

Donem suport als treballadors i al Ple d’aquest mes, demanarem explicacions a la responsable d’EMAYA sobre aquesta situació de precarietat laboral.  

El millor residu és aquell que no es produeix i el PP de Palma pareix no saber-ho

mrosamarques | 10 Octubre, 2006 19:16

 

 

Avui he llegit a alguns diaris locals, que EMAYA ha recollit el passat mes de setembre un 49’4% més d’envasos respecte del mes de setembre de l’any passat i un 16’1% més de paper i cartró.

L’Ajuntament de Palma amb certa freqüència informa de l’augment de tones que recull cada any, cada mes o en qualsevol altre període però, tot i això és el municipi amb els nivells més baixos de recollida selectiva de tot Mallorca. Se'ls hi veu el llautó amb tant interès per facilitar aquesta informació.

A jo aquest tipus de noticies em preocupen, ja que si per una banda és necessària la separació del residus per poder fer una recollida selectiva el més correcta possible, per l’altra, consider que tant o més importants són les actuacions que es duguin a terme per promoure la reducció i la reutilització dels residus, i la manca de campanyes en aquest sentit, mostra que l’Ajuntament de Palma pareix ignorar-ho.

Per tant, per a jo, no pot ser mai considerat un èxit o un avanç recollir cada vegada més i més tones de residus.  

 

 

El PP de Palma incompleix les seves promeses electorals

mrosamarques | 07 Octubre, 2006 19:37

Aquesta setmana el regidor d’hisenda de l’Ajuntament de Palma ens ha volgut “vendre” que està baixant la pressió fiscal a Palma, al anunciar que l’IBI, les taxes de l’IME, l’ORA o l’aigua no pujaran l’any 2007, precisament a les darreries del seu mandat i just abans d’un any electoral com ho serà el 2007.

Això no s’ajusta a la realitat perquè, en els darrers tres anys i mig l’IPC acumulat ha pujat un 12’4%, i hi ha taxes i imposts que ho han fet més d’un 15 o 20%.

Alguns exemples els teniu amb l’ORA (19%), taxa de residus (62%), i molts d’altres però, del que jo vos vull xerrar, és de l’evolució dels preus de l’aigua que consumim, que és el que conec bé.

A la gràfica podeu veure com en els darrers deu anys el subministrament d’aigua ha sofert un augment del 167% i, al mes de març ja xerràvem que va quedar cancel·lat el préstec que pagava EMAYA per finançar l’anomenada “operació vaixell”.

EMAYA, en canvi, no va reduir les tarifes compensant els 1.700.000 euros que deixava de pagar, com varem demanar al Ple del mes de febrer, per tant, les tarifes d’aigua varen registrar un augment encobert d’un 5/6%.

Així és que EMAYA va deixar de pagar però, les famílies que vivim a Palma encara seguim pagant "l'operació vaixell" 

L’Ajuntament practica l’obscurantisme (i 2)

mrosamarques | 04 Octubre, 2006 11:45

El dilluns vos xerrava que l’equip de govern de l’Ajuntament de Palma està obstaculitzant la labor de control i fiscalització que, entre d’altres tasques, han de fer els grups polítics de l’oposició.

Com vos podeu imaginar, hem reclamat per activa i per passiva, les respostes a les preguntes que formulem al Ple però, només rebem excuses i potser es pensen que som beneits i mos les empassam, doncs no, perquè les excuses que mos estan donant, són excuses de mal pagador.

Potser és que, si ens responen aquesta pregunta i la que vaig passar-vos el dilluns, els hi sortirien els colors a la cara. Laughing

 

 

L’Ajuntament practica l’obscurantisme (1)

mrosamarques | 02 Octubre, 2006 10:43

I, obstaculitza clarament l’acció dels regidors de l’oposició, i dic això perquè, des del mes de setembre de 2005, tinc pendents de resposta demanes fetes a Ple. Aquesta és una d’elles.

L’Ajuntament no compleix amb les regles de funcionament que l’Ajuntament va acordà l’any 2004 al adaptar-les a la Llei de Grans Ciutats, ni amb el compromís de contestar les preguntes dels grups de l’oposició en el termini d’un mes, és a dir, a la sessió del Ple següent.

Aquesta actitud de l’equip de govern del PP suposa una falta de respecte a la ciutadania al no atendre i obstaculitzar la tasca dels representants polítics d’una part important de la població.

Al Ple del passat mes de febrer, vaig fer una reclamació verbal per tal de que constés en l’acta de la sessió, i la Sra. Batlessa va dir.....“jo em faig responsable de que es puguin contestar amb sa major celeritat possible”. Avui, encara en tinc deu per contestar.

 


Potser pensen que som beneits i que mos empasam les excuses de mal pagador que ens estan donant.
 

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb