PALMA a cop d'ull

Un portal per a opinar

A quina hora es pot deixar la bossa de fems al contenidor?

mrosamarques | 31 Juliol, 2006 10:39

Esper que la majoria de ciutadans ho sàpiguen molt millor que EMAYA. Veieu sinó aquestes dues fotos.


He demanat perquè els ciutadans dels barris de l’Eixample o Pere Garau, els hi han retallat els seus drets una hora. Perquè com sabeu l'Ordenança diu que és a partir de les 19 hores fins a les 23 hores.

Hem varen dir que havia estat un error. Si una cosa tan senzilla com editar unes etiquetes correctament no es fa bé, no ens ha d’estranyar que Palma sigui una ciutat bruta, o paguem l’aigua per damunt del seu cost. Coses de la mala gestió que fa EMAYA.

Desprès diuen que la ciutadania no col·labora però com pot fer-ho, si no l’informen, i quan ho fan, ho fan malament.  


Farmàcia robotitzada

mrosamarques | 20 Juliol, 2006 12:24

Sa tecnologia fa tants avanços que jo ja estic disposta a no sorprendrem de rés. Ahir necessitava dues coses i vaig entrar a una farmàcia que està robotitzada. Vos explic.

La farmàcia mes propera de ca meva s’ha traslladat a un nou local, uns 20 metres d’allà on era abans. Encara no hi havia entrat i la veritat és que està molt bé, és molt gran i té un espai per cada cosa, per exemple: un amb els productes per a infants, un altre per ortopèdia, un altre pels medicaments, i també un per productes per a la pell, etc.

Quan vaig mostrar les receptes, van entrar les dades a un ordinador i després d’uns segons, per uns forats que hi ha darrera de cada un dels taulells, van arribar els medicaments per l’acció eficient del robot complint les ordres rebudes. I no es va equivocar. Està bé això. A més, els taulells han deixat de ser la zona més important de la farmàcia.

Suposo que aquest tipus de tecnologia deu ser com l’A i la B de l’abecedari, però que voleu que vos digui, quan o veus quedes bocabadada.

A l’al·lota que em va atendre, li vaig preguntar si la instal·lació d’aquest robot havia suposat una reducció de personal a la farmàcia i em va contestar que no i que seguien i seguirien essent els mateixos.

Això sí, ara tenen més temps per atendre’t i acompanyar-te per assessorar-nos respecte d’allò que no sigui pròpiament un medicament, i la veritat és que la sensació de major atenció es perceptible.

         

Mai més un altre 18 de juliol de 1936

mrosamarques | 19 Juliol, 2006 14:59

Faig aquest post perquè consider necessari no oblidar i recuperar la memòria històrica del que va passar entre els anys 1936-1939 al nostre país, i ahir moltes persones de totes les edats, varem voler homenatjar a les víctimes que hi va haver a Mallorca durant la guerra civil, perquè mai més es torni a viure aquell horror.

Acompanyats pel historiador Gaspar Valero, es va fer un recorregut pels llocs que foren escenari dels fets ocorreguts el matí del dia 19 de juliol, com la comandància militar al carrer Palau Reial; l’Ajuntament on a la porta esquerra es pot veure un forat de bala, a causa del tiroteig entre falangistes i militars regulars; la seu d’Esquerra Republicana damunt el Bar Bosch; la seu de Govern Civil a Can Brondo al carrer Unió i el Gran Hotel residencia dels aviadors italians, o la Rambla punt on es veien passar camions plens de persones que duien a afusellar.

El itinerari va acabar a la Plaça Espanya davant el cinema Augusta, conegut com Can Mir que els nacionals varen fer servir de presó.

El moment mes emotiu va ser quan tothom va enganxar a la Creu davant l’Almudaina, més de mil adhesius amb els noms dels mallorquins desapareguts.

Resposta a N’Agustina Ferrando sobre la taxa d'incineració

mrosamarques | 06 Juliol, 2006 11:29

Per fi la Regidoria d’Hisenda de l’Ajuntament de Palma ha donat resposta a un problema que els hi vaig traslladar i que N’Agustina Ferrando havia comentat al meu bloc sobre la taxa d’incineració.

La resposta que m’han donat es fonamenta amb el que estipula la Llei d’Hisendes Locals i concretament a l’apartat que regula les taxes. L’article 23 descriu qui són els subjectes passius de les taxes i diu textualment:

.....”1. Son subjectes passius de les taxes, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques així com les entitats a que es refereix l’article 35.4RCL 2003/2945 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributaria:

a)    Que gaudeixin, utilitzin o aprofitin especialment el domini públic local en benefici particular, conforme a algun dels supòsits previstos a l’article 20.3RCL 2004/602 d’aquesta Llei.

b)    Que sol·licitin o resultin beneficiades o afectades pels serveis o activitats locals que prestin o realitzin les entitats locals, conforme a algun dels supòsits previstos a l’article 20.4 d’aquesta Llei.

2. Tindran la condició de substituts del contribuent:

a)    En les taxes establertes per raó de serveis o activitats que beneficiïn o afectin als ocupants d’habitatges o locals, els propietaris d’aquests immobles, podran repercutir, en el seu cas, les quotes sobre els respectius beneficiaris.”.....

A més, em varen dir que si volia podia posar-se en contacte amb l’Àrea d’Hisenda de l’Ajuntament que li donarien totes les explicacions que trobés necessàries, al no poder fer-ho ells per no tenir un telèfon o dada per posar-se en contacte amb vostè.

La redacció de l’article és des de fa uns cinc anys i per això EMAYA els ha reclamat al propietari, en aquest cas n’Agustina, que li ha creat un problema al trobar-se amb llogaters que no li abonen la taxa d’incineració.

Malgrat tot, esper haver estat útil.  

 Manquen plaques de retolació als carrers de Palma i la democratització dels noms

mrosamarques | 06 Juliol, 2006 09:39

 

És una qüestió que els palmesans i palmesanes potser no apreciem suficientment però, les persones que ens visiten i no coneixen la ciutat segur que troben a faltar la informació necessària per orientar-se dins Palma.


Moltes vegades no es troben les plaques de retolació dels carrers perquè no n’hi han o s’han llevat.La reforma d’una façana, la construcció d’una nova edificació o l’existència d’un establiment a la planta baixa, és motiu de que a l’espai on hauria d’estar instal·lada una placa amb el nom del carrer, s’hi vegi un rètol publicitari o una marquesina.


 

Per altra banda, fa anys que l’Ajuntament hauria d’haver canviat el nom de la Plaça del Caudillo o el d’altres carrers per tal d’adaptar-los al nomenclàtor propi d’un Ajuntament democràtic però, ni el Sr. Fageda ni la Sra. Cirer han fet rés fins ara.

 

A més, com podeu veure, algunes plaques tenen errors com: CAPRER en lloc de CARRER.
         Com ho veis?
    
No s’hi val no complir el que es promet.....

mrosamarques | 03 Juliol, 2006 12:13

Perquè llavors és enganar i, més tard o més prest, esper que la ciutadania posi al seu lloc als qui menteixen i això podria passar al maig de l’any que ve. El divendres eren molts ciutadans i moltes ciudatanes que sortiren al carrer per dir:       

SI  al PARC DE SES VIES i asfalt NO

 

  

Un poc tard però també volia donar sa meva opinió

 

Més incoherències de l'Ajuntament de Palma

mrosamarques | 03 Juliol, 2006 11:43

Amb motiu de la patrona dels funcionaris, l’Ajuntament de Palma va distribuir entre tots ells un tassó de plàstic reciclable i reutilitzable, per promoure una major sensibilització entre els treballadors municipals i alhora, servir com un exemple de bones pràctiques ambientals com és, reutilitzar i reduir residus.

Aquesta iniciativa promoguda per l’equip coordinador de l’Agenda Local 21, la consider molt encertada sempre que no quedi només com una acció aïllada i destinada únicament a l’entorn de l’Ajuntament.

Per això, al darrer plenari vaig dur una proposta demanant que aquest objectiu és fes extensiu a tots els àmbits de la població i, a fi de despertar la consciència de la ciutadania envers la cultura del reciclatge i la reutilització, se li dones un projecció exterior, distribuint els tassons de plàstic reciclable i reutilitzable a tots els actes públics que organitzi l’Ajuntament de Palma.

Resultat: L’equip de govern del PP va votar en contra

 

 

 

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb